Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Mapy w geoportalach”

Organizatorzy

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności