Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Mapy w geoportalach”

Program

1. dzień (11 czerwca 2019)

Hotel im. Jana Pawła II, ul. św. Idziego 2

13.45 – 15.45 Rejestracja uczestników*

14.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.30 Sesja 1

Przerwa kawowa

17.30 – 18.30 Sesja 2

Wręczenie Medali SKP im. Prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii

Prezentacja uczestników konkursu „Internetowa mapa roku”

18.30 – 19.30 Zebranie Stowarzyszenia Kartografów Polskich

19.30 XX urodziny SKP, Wręczenie nagrody Stowarzyszenia Kartografów Polskich im. Krzysztofa Buczkowskiego za najlepszą internetową mapę roku oraz nagrody Głównego Geodety Kraju

* rejestracja będzie możliwa również w godzinach 8.00-10.00 przed Szkoleniem Głównego Geodety Kraju (Geocentrum Politechniki Wrocławskiej, ul. Na Grobli 15)

2. dzień (12 czerwca 2019)

Politechnika Wrocławska, Geocentrum, Na Grobli 15

9.15 – 11.00 Sesja 3 (posterowa)

Przerwa kawowa

11.00 – 13.45 Sesja 4

13:45 – 14.30 Przejazd Polinką, obiad

14.30 – 16.00 Zebranie beneficjentów CENAGIS