VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Zaproszenie

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję „GIS w Nauce”, która odbędzie się we Wrocławiu.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań oraz wymiany doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy informacji geograficznej (zarówno doświadczonymi jak i tymi rozpoczynającymi aktywność naukową).

Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli sektora biznesu – firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.