VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Sesja posterowa

Sesja posterowa odbędzie się w formie 3-minutowej prezentacji posteru na sali wykładowej. Ponadto postery w wersji papierowej będą wywieszone przez cały pierwszy dzień konferencji w holu (wymiary posteru nie powinny przekraczać formatu A1 lub B1).

Ze względu na prezentację na sali prosimy o przygotowanie wersji elektronicznej (obraz, plik pdf lub prezentacja MS PowerPoint).