VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Terminy

Ostateczny termin zgłoszeń referatów i posterów to 20 maja 2019 roku.

Termin zgłoszeń w charakterze biernego uczestnika wydarzenia (bez wystąpienia) to 4 czerwca 2019 roku (zapisy zamknięte z powodów organizacyjnych, w przypadku pytań prosimy o indywidualny kontakt).

W przypadku dokonania zgłoszenia po 20 maja 2019 roku, prosimy o przedstawienia dowodu dokonania opłaty konferencyjnej.