VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Program szczegółowy – zgłoszone referaty i postery

1. dzień (10 czerwca 2019)

8:45 – 9:15 Keynote speaker

9:15 – 10:15  Sesja plenarna I

10:30 – 11:30 Sesja plenarna II

11:45 – 13:30 Sesja konkursowa I

14:15 – 16:00 Sesja konkursowa II

16:00 – 17:15 Sesja posterowa (prezentacje posterów w formie elektronicznej

2. dzień (11 czerwca 2019)

8:15-9:45 Sesja referatowa I

8:15-9:45 Sesja referatowa II

15:00 – 16:15 Sesja referatowa III