VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Fenotypizacja w rolnictwie z wykorzystaniem UAS

Adam Michalski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Badania naukowe w rolnictwie często wymagają określania cech fenotypowych roślin takich jak m.in. wysokość, stan zdrowotny (wskaźniki wegetacyjne), stres wodny (badany metodami termalnymi), itd. Wykonywanie takich badań metodami tradycyjnymi („naziemnymi”) dla eksperymentów zawierających setki lub tysiące poletek doświadczalnych wymaga czasochłonnej pracy wielu techników. Wykorzystanie dronów z zamontowanymi kamerami pracującymi w różnych zakresach spektralnych (RGB, podczerwień, termalne) pozwala na dużą redukcję praco- oraz czasochłonności takich pomiarów przy zachowaniu wymaganej jakości wyników. Poster prezentuje doświadczenia autorów w wykorzystaniu takich metod pomiarowych w badaniach zbóż w Rothamsted Research w Wielkiej Brytanii.