VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr (PWr, Wrocław)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak (PAU, Kraków)
 • dr Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW (PW, Warszawa)
 • dr inż. Adam Iwaniak (UPWr, Wrocław)
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW – Główny Geodeta Kraju
 • dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ (UŁ, Łódź)
 • prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)
 • dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM (UWM, Olsztyn)
 • prof. dr hab. inż. Krystian Pyka (AGH, Kraków)
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL (KUL, Lublin)
 • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG, Gdańsk)
 • dr hab. Piotr Werner, prof. UW (UW, Warszawa)
 • dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (UR, Kraków)
 • prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)