VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Program ramowy

Zobacz plan szczegółowy konferencji wraz z abstraktami wystąpień

1. dzień (10 czerwca 2019)

Uniwersytet Przyrodniczy, pl. Grunwaldzki 24a

8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników

8:30 – 8:45  Otwarcie konferencji

8:45 – 9:15 Keynote speaker

9:15 – 10:15  Sesja plenarna I

10:15 – 10:30 Przerwa kawowa

10:30 – 11:45 Sesja plenarna II

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:45 Sesja konkursowa I

13:45 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:00 Sesja konkursowa II

16:00 – 17:15 Sesja posterowa (prezentacje posterów w formie elektronicznej)

20:00 – 23:00 Spotkanie towarzyskie (ZOO Wrocław)

2. dzień (11 czerwca 2019)

Geocentrum Politechniki Wrocławskiej, ul. Na Grobli 13-15

8:15-9:45 Sesja referatowa I / Sesja referatowa II (równolegle)

9:45-10:00 Przerwa kawowa

10:00 – 12:00 Szkolenie GGK cz. 1 / Warsztaty (3 sesje)

12:00 – 14:00 Szkolenie GGK cz. 2 / Warsztaty (3 sesje)

14:00 – 15:00 Lunch/Zebranie komitetu Naukowego

15:00 – 16:15 Sesja referatowa III

16:15 – 16:30 Ogłoszenie wyników i zamknięcie konferencji