VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Komitet Organizacyjny

  • dr inż. Przemysław Tymków – przewodniczący
  • dr hab. inż. Jan Blachowski
  • dr inż. Paweł Bogusławski
  • dr inż. Paweł Dąbek
  • dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
  • dr inż. Adam Michalski
  • dr inż. Radosław Stodolak
  • mgr inż. Jakub Łuczak
  • mgr inż. Adam Nadolny