VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Zgłoszenia wystąpień

Zgłoszeń wystąpień prosimy dokonywać poprzez formularz zapisowy.

Zarówno w przypadku referatów jak i posterów prosimy o umieszczenie w formularzu zapisowym abstraktu (do 1500 słów lub do 2500 słów w przypadku zgłoszenia do konkursu referatów). W przypadku ewentualnych poprawek w abstrakcie prosimy o kontakt drogą mailową.

Konkurs referatów

W konkursie mogą wziąć udział magistranci, doktoranci oraz młodzi naukowcy (którzy nie ukończyli 35. roku życia, a obrona pracy doktorskiej nastąpiła w roku 2016 lub później). W przypadku prac zbiorowych (np. powstałych przy współpracy z opiekunem naukowym, który nie spełnia powyższego kryterium uczestnictwa w konkursie) główny autor musi zadeklarować co najmniej 50-procentowy udział w pracy zgłaszanej do konkursu.