VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Wyznaczanie zmienności linii brzegowej rzeki Redy na podstawie zdjęć satelitarnych

Oliwia Makowska, Natalia Szwarc

Studenckie Koło Naukowe GISoteka, Uniwersytet Gdański

Rzeka Reda poprzez swoje położenie geograficzne nad Zatoką Pucką jest narażona na wlewy wód z Morza Bałtyckiego, co przyczynia się do stanów alarmowych oraz zagrożeń powodziowych. Obserwacje zmian prowadzone na podstawie zdjęć satelitarnych mają wkład w planowanie przestrzenne obszarów rzeki Redy oraz mogą usprawnić ochronę przeciwpowodziową. Zdjęcia satelitarne oraz informacje meteorologiczne zawarte w biuletynach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) pozwalają na zarysowanie zmian linii brzegowej rzeki Redy w okresach stanów alarmowych. Do analizy wybrano zdjęcie satelitarne z satelity Landsat 8 przedstawiające obszar badań (AOI) w okresie normalnego stanu wody. Parametrem porównawczym były zdjęcia satelitarne tego obszaru
w okresach zagrażającym powodzią, wybrane na podstawie stanów alarmowych zawartych w biuletynach IMGW. Kolejnym krokiem analizy było porównanie granic referencyjnych do zasięgu wylewu rzeki Redy. W wyniku analizy rastrowej GIS wybranych danych otrzymano poligon przedstawiający zasięg wylewania rzeki, pozwalający również na określenie terenów zalewowych. Poligon ten pokazuje obszar wyrażony w hektarach zagrożenia powodziowego.