VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa

Agnieszka Nowakowska

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny realizuje obecnie projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Celem głównym Projektu PDS jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. W ramach projektu rozbudowana zostanie aplikacja mapowa Portalu Geostatystycznego oraz aplikacja mobilna. Zostaną również uruchomione usługi, dzięki którym możliwe będzie wykonywanie geostatystycznych analiz eksploracyjnych oraz budowa modelu analitycznego. Portal ten będzie prezentował posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, krytyczne dla funkcjonowania państwa, samorządów i społeczności lokalnych, będą one mogły być prezentowane w dogodnej formie graficznej przyspieszając podejmowanie procesów decyzyjnych. Dodatkowym celem będzie utworzenie rozwiązań wspomagających prezentację wyników bieżących badań statystycznych i co jest szczególnie istotne, wyników kolejnych spisów powszechnych rundy 2020/2021. Projekt PDS będzie realizowany w okresie 1.07.2018 r. – 30.06.2021 r.