VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

RoweLOVE – wykorzystanie narzędzi GIS do stworzenia mapy ścieżek rowerowych

Dominik Niekurzak, Agnieszka Sierak, Aleksandra Szychta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem zrealizowanego przez Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze GIScode projektu o nazwie „RoweLOVE” jest ułatwienie rowerzystom poruszanie się po mieście Olsztyn. Ruch rowerowy w mieście zwiększył się ze względu na powstanie w ubiegłym roku (2018) Olsztyńskiego Roweru Miejskiego. Projekt zrealizowany został na podstawowych mapach dostępnych dla każdego, wykonany za pomocą narzędzi GIS. Pierwszym etapem było wrysowanie ścieżek starych, czyli tych które już mogły pojawić się w broszurach i na wcześniejszych mapach turystycznych. Drugim krokiem był etap osobistej inwentaryzacji. Etap trzeci to wrysowanie i zaktualizowanie danych. Zgodnie z założeniami projektu wszystkie trasy zostały podzielone na te, które są wydzielone specjalnie dla rowerów oraz na chodniki na których dopuszczony jest ruch rowerowy. Sklasyfikowano także rodzaj nawierzchni tychże ścieżek oraz dodano informacje na temat szlaków. Zrealizowany projekt potwierdził, że Olsztyn jest bardzo przyjaznym miastem dla rowerzystów. Dostarcza on wiarygodnych danych i map o ścieżkach oraz szlakach rowerowych w Olsztynie. Projekt ma na celu zachęcić mieszkańców oraz turystów do korzystania z tego rodzaju transportu.