VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Wykorzystanie narzędzi GIS w celu wyznaczenia terenów pod inwestycje

Kamila Górecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oprogramowanie GIS znajduje coraz więcej zastosowań w nauce i biznesie, przez co jego znaczenie stale rośnie, zarówno dla użytkowników jak i odbiorców. Typowanie terenów użytecznych do celów inwestycyjnych za pomocą GIS zyskuje na popularności i jest przedmiotem zainteresowania inwestorów. Niniejsza praca zgłębi temat wykorzystania narzędzi GIS w celu wyznaczania nowych terenów do rozwoju. Zostaną omówione zagadnienia takie jak dane wyjściowe potrzebne do analizy oraz jak je przetworzyć by w efekcie końcowym uzyskać tereny nadające się do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Praca została przedstawiona w formie tekstowej z użyciem elementów graficznych, by wskazać użyteczność oprogramowania GIS w tego typu analizach.