VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Cyberinfrastruktura informacji przestrzennych w analizach naukowych

Dariusz Gotlib

Zakład Kartografii, Politechnika Warszawska

Dostępne obecnie technologie oraz ogromne zasoby danych (big data) pozwalają na inną niż wcześniej organizację badań naukowych oraz znaczącą zmianę możliwości operacyjnych w tym zakresie. Cyberinfrastruktury nie są jednak jeszcze powszechnie wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu geoinformacji. Podejmowane są jednak od kilku lat w różnych miejscach na świecie inicjatywy tworzenia tego typu innowacyjnych infrastruktur informacji geoprzestrzenne.

W referacie przedstawione zostały ogólne założenia dotyczące ich budowy oraz pokazane najważniejsze możliwości i korzyści z ich użytkowania. Pozwalają nie tylko na analizy o większej skali, ale również wpływają na sposób organizacji badań poprzez możliwości tworzenia wirtualnych zespołów badawczych, efektywną wymianę wyników badań, inne porównywanie osiąganych wyników z użyciem wspólnych danych przestrzennych. Co ważniejsze, mogą także wpływać na sposób pozyskiwania i wydatkowania środków na badania, ze względu na wspólne wykorzystywanie zasobów informatycznych przez różnych naukowców i całe instytucje. W referacie przedstawione zostaną także podstawowe założenia dotyczące polskiej infrastruktury CENAGIS.