VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Badanie dostępności komunikacyjnej obiektów usługowych na Powiślu przy użyciu oprogramowania MapInfo Pro

Mariusz Porczek, Rafał Stachyra

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

W ciągu 70 lat istnienia technika komputerowa bardzo się rozwinęła. Od lat 90. XX wieku proces ten przyspieszył. Obecnie możemy używać wielu zaawansowanych narzędzi – nowoczesnych technologii, które powstały w celu poprawy i udogodnienia tak życia codziennego, jak i badań naukowych. Narzędziami tymi są to komputery, smartfony, ale także programy komputerowe. Ułatwiają one nam pracę oraz pozwalają w krótkim czasie wykonać za nas czynności niegdyś czasochłonne. Jednym z takim programów jest MapInfo Pro. Ten program z rodziny Systemów Informacji Geograficznej opracowany został przez firmę Pitney Bowes Software (dawniej MapInfo Corporation), powstałą w II połowie lat 80. Oprogramowanie posiada pełen wachlarz zastosowań w pracy analitycznej. Miedzy innymi z jego pomocą możemy tworzyć bazy danych, geokodować adresy, czy tworzyć skomplikowane analizy przestrzenne.

Warszawskie Powiśle, dzielnica niegdyś będąca synonimem biedy oraz upadku, obecnie doświadcza przemian przestrzennych. Przez ostatnie 100 lat nastąpiły gigantyczne zmiany, które przybrały nas sile w ciągu ostatniego dwudziestolecia: m. in. w związku z budową Mostu Świętokrzyskiego oraz II linii Metra. Obecnie rejon stanowi centrum biznesowe. Świadczą o tym chociażby ceny nieruchomości, jedne z najwyższych w Warszawie. Chętnie osiedlają się tutaj młodzi biznesmeni. Sukcesywnie ze wzrostem liczby mieszkańców rośnie liczba lokali usługowych. Korzystają z nich nie tylko mieszkańcy Powiśla, ale również studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Znajduje się tutaj między innymi budynek nowej biblioteki uniwersyteckiej, wydział germanistyki, część budynków należących do wydziału prawa oraz wiele innych budynków należących do UW. Z lokali usługowych korzystają także mieszkańcy z poza Powiśla oraz UW. Kilka lat temu powstało tutaj Centrum Nauki Kopernik odwiedzane obecnie przez coraz większa liczbę osób. W biegiem lat następuję wzrost zapotrzebowania na usługi związany ze zmianą struktury społecznej.

W badaniu zadano sobie trud sprawdzenia dostępności punktów usługowych pod kątem komunikacji miejskiej, ruchu pieszego i samochodowego. W tym celu studenci II roku Geografii w ramach zajęć Systemy Informacji Geograficznej za pomocą aplikacji pobranej na smartfon/tablet dokonali inwentaryzacji obiektów usługowych znajdujących się w tej dzielnicy.