VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Dostępność systemu roweru metropolitalnego MEVO na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Wiktoria Holewka, Malwina Kozłowska

Studenckie Koło Naukowe GISoteka, Uniwersytet Gdański

System roweru metropolitalnego MEVO jest jedną najważniejszych inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. System został wprowadzony w ramach podniesienia efektywności i konkurencyjności usług transportu publicznego. Rowery MEVO są wspomagane elektrycznie i już od momentu ich wdrożenia zyskały popularność, a mieszkańcy chętnie z niego korzystają. Jednakże funkcjonowanie systemu nie jest w pełni sprawne, a jego główną wadą jest brak dyspozycyjności rowerów. Na przestrzeni miesięcy można zauważyć znaczny spadek dostępności MEVO na terenie całego obszaru metropolitalnego, a powodem problemu jest brak efektywności systemu ładowania oraz wymiany baterii elektrycznych. Celem pracy jest ukazanie miejsc najmniejszej i największej dostępności rowerów w określonym czasie oraz określenie przyczyny tak poważnego problemu względem znacznej popularności systemu.