VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Zastosowanie QGIS w analizach rynku nieruchomości

Radosław Cellmer, Marta Felczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Narzędzia QGIS w dzisiejszych czasach zyskują coraz większą popularność. Jego wyjątkowość polega na powiązaniu za pomocą komputera, istniejących danych z każdym możliwym położeniem geograficznym. Badania przeprowadzone za pomocą oprogramowania wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia, również w badaniu rynku nieruchomości.

W pracy przedstawiono wyniki analizy rynku nieruchomości w Olsztynie. Graficzną wizualizację uzyskanych wyników przedstawiono za pomocą map. Wyniki umożliwiły wskazanie obszarów na których np.: nieruchomości osiągały najwyższe ceny lub gdzie zaistniało najwięcej transakcji, Efektem przeprowadzonych analiz są mapy takie jak: „Łączna kwota transakcji”, „Odległość od przystanków MPK” czy też „Interpolacja przestrzenna cen transakcyjnych”. Dzięki przeprowadzonym badaniom przestrzennym uzyskano pełniejszy obraz olsztyńskiego rynku nieruchomości. Praca ma na celu ukazanie wielu możliwości zastosowania oprogramowania GIS w analizach rynku nieruchomości.