VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

GIS 3D jako narzędzie do integracji, prezentacji i analizy danych geofizycznych

Mateusz Karpina, Przemysław Tymków

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W ramach projektu EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej budowana jest infrastruktura badawcza z zakresu nauk o Ziemi. Narzędziem dedykowanym do analizy danych jest e-platforma badawcza, umożliwiająca integrację eksperymentów z e-infrastrukturami obliczeniowymi. Ponieważ gromadzone i analizowane dane w znacznej części mają charakter przestrzenny, jednym z zadań projektu jest budowa narzędzia wizualizacji i przetwarzania opartego o technologię GIS 3D. Dane oraz  wyniki analiz zgromadzone i wytworzone przez użytkownika e-platformy mogą na żądanie zostać zwizualizowane poprzez system GIS 3D. Charakteryzuje się on architekturą klient-serwer i jest powiązany z e-platformą badawczą z wykorzystaniem API. Przesłane za pośrednictwem protokołu HTTP dane przed wizualizacją podlegają konwersji do formatów GIS oraz deponowaniu w przestrzennej bazie danych na podstawie technologii PostGIS. W części klienckiej system oparty jest na aplikacji Cesium. Niniejsza praca prezentuje szczegółowe założenia projektowe oraz wyniki testów dla wersji prototypowej systemu.