VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Analiza zrealizowanych projektów dróg szybkiego ruchu w województwie warmińsko-mazurskim

Mateusz Sylwesiuk, Sławomir Ziętek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem badań było sprawdzenie stanu dróg oraz aktualnego stanu infrastruktury dróg szybkiego ruchu. Analizie poddane zostały wszystkie drogi ekspresowe wybudowane w województwie warmińsko-mazurskim w aspekcie kosztowym oraz lokalizacji. Dzięki zebranym danym wykazano poziom rozwoju infrastruktury drogowej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez porównanie stanu przed i po wybudowaniu dróg szybkiego ruchu. Dodatkowo analizowano czas dojazdu do większych miast, ilość nakładów pieniężnych na dojazdy do gmin oraz poziom bezpieczeństwa na tych drogach. Celem głównym badań było zbadanie czy nowe drogi wpłynęły na poprawę jakość życia mieszkańców, a do tego celu wykorzystano metody wskaźnikowe.