VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Projekt oraz stworzenie portalu wspomagającego organizację na terenie kampusu „BISKUPIN”

Krzysztof Knop

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Referat obejmuje przedstawienie zakresu prac związanych z budową i wdrożeniem geoportalu 3D kampusu „Biskupin” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prace rozpoczęto od przetworzenia oraz naprawy modeli budynków w oprogramowaniu SketchUp. Wdrożenie portalu składało się z kilku mniejszych etapów. Pierwszym z nich było odpowiednie zebranie danych i ich ustandaryzowanie, aby móc z nich skorzystać w późniejszym kroku. Jednym z wykorzystanych formatów wymiany danych przestrzennych był binarny format GLB, najczęściej wykorzystany przy pracy z modelami trójwymiarowymi. Stworzony serwis opiera się na językach HTML5 i JavaScript z dodatkową biblioteką CesiumJS, która daje możliwość wizualizacji obiektów 3D na podkładzie mapowym. Biblioteka ta jest udostępniana na zasadach wolnego oprogramowania i daje możliwość zmian w kodzie źródłowym. Dzięki niej możliwe było dodanie informacji o wyświetlanych budynkach, dodanie animacji oraz implementację różnego rodzaju funkcji, jak na przykład funkcja pomiaru odległości. Zbudowany serwis może być obsługiwany na wielu urządzeniach, między innymi na telefonach komórkowych oraz komputerach, które są wyposażone w dostęp do internetu oraz mają zainstalowaną przeglądarkę internetową. Serwis dedykowany jest przede wszystkim dla studentów, którzy mają problem z odnalezieniem konkretnej sali na terenie kampusu.