VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Aplikacja Road Load i jej zastosowania w geografii

Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Celem posteru jest zaprezentowanie autorskiego oprogramowania do predykcji zmian natężenia i kierunków potoków ruchu oraz porównanie wyników badań z uwzględnieniem tego narzędzia w badaniach nad dostępnością transportową. Autorska aplikacja stworzona na potrzeby badań opiera się na algorytmie Dijkstry. Algorytm ten, należący do opartych na strategii zachłannej, nie zawsze daje optymalny wynik, choć jest uznawany za algorytm dokładny.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaprezentowana implementacja algorytmu Dijkstry w narzędziu Road Load nadaje się do badania zjawisk i ich prognozowania w ujęciu pełnej znajomości źródła i celu podróży. Ukazując zarówno przestrzenny wymiar zjawiska (skumulowane wartości obciążenia sieci) jak i czasowo-przestrzennym (obciążenie sieci w każdym w zasadzie momencie). Dla jego zastosowania niezbędnym jednak jest znajomość zachowań transportowych uczestników systemu. Z kolei w przypadku badań opartych o nieprecyzyjne informacje dotyczące początków i końców podróży (np. oparte na agregacji do danych jednostek terytorialnych) przedstawione narzędzie może oddawać rzeczywistość pod restrykcyjnym warunkiem – właściwego postawienia założeń wejściowych.