VIII Ogólnopolska konferencja "GIS w Nauce"

Integracja danych przestrzennych 2D i 3D dla systemu zarządzania zespołem pałacowo-parkowym w Pawłowicach (Wrocław)

Piotr Kubiś, Adrian Kulik, Jakub Łuczak, Marta Sabatowska, Sylwia Marczak, Justyna Murdza, Przemysław Tymków, Paweł Jarzembowski

Centrum Digitalizacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dane cyfrowe są obecnie coraz częściej wykorzystywane w wielu branżach. Odpowiedzią na to jest digitalizacja, która umożliwia gromadzenie i udostępnianie danych przy pomocy powszechnych nośników i aplikacji, sprzyjając otwartemu dostępowi do informacji. Dodatkowo niepodważalna jest trwałość danych w postaci cyfrowej, w przeciwieństwie do wersji fizycznej, co jest tak ważne przy ochronie dziedzictwa kulturowego.  Digitalizacja pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie danych, a możliwość równoczesnego współdzielenia informacji pomiędzy użytkownikami pozwala na pracę w modelu grupowym w czasie rzeczywistym oraz ograniczenie redundancji danych.

Prezentowany system zarządzania został opracowany dla Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice wraz z Arboretum – Ośrodkiem Badań Dendrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Pałac w Pawłowicach powstał pod koniec XIX wieku dzięki rodzinie Kornów. Razem z Pałacem wybudowano folwark oraz przekomponowano park. W 2005 roku cały kompleks został wpisany do Rejestru Zabytków RP. Obecnie park przypałacowy jest częścią Arboretum i zajmuje powierzchnię ponad 7 ha. Folwark obecnie ma wiele funkcji, znajduje się tam stadnina koni, uprawy doświadczalne, a dzięki rewitalizacji w 2005 roku powstało Centrum Kongresowe. W Pałacu znajdują się również część hotelowa i restauracja.

Dane zasilające prezentowany system zarządzania są importowane z platformy zasobynauki.pl, która powstała w ramach projektu AZON (Atlas Zasobów Otwartej Nauki), którego jednym z partnerów jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Na platformie znajdują się zasoby różnych dziedzin nauki, zdigitalizowane przy wykorzystaniu szerokiej gamy metodycznej. W tej pracy wykorzystano m. in. digitalizowane za pomocą skanera płaskiego archiwalne zdjęcia negatywowe przedstawiające obiekt w przeszłości, uzupełnione o współczesne nagrania, zdjęcia panoramiczne 360º oraz zdjęcia lotnicze, które stanowią wyczerpującą bazę o stanie obiektu. Repozytorium zawiera chmury punktów 3D wykonane przy pomocy geodezyjnego skanera laserowego, a także ortofotomapy i Numeryczne Modele Pokrycia Terenu pozyskane ze zdjęć lotniczych z Bezzałogowego Systemu Latającego, umożliwiające efektywne zarządzanie przestrzenią z możliwością porównania zmian zachodzących w otoczeniu na przełomie kilkudziesięciu lat jak również kategoryzacja obiektów czy  obliczanie NDVI. Elementy przyrodnicze  zostały zdigitalizowane, m.in. poprzez naziemne skanowanie laserowe drzew i krzewów czy zdjęcia poglądowe wraz z opisem części morfologicznych roślin. Architektura również stanowi zasób bazy, m.in. chmury punktów rzeźb przedstawiających pierwszych właścicieli pałacu, czy  gloriety stanowiącej główny punkt parku.

Praca powstała w oparciu o program QGIS 2.18 oraz aplikacji webowej Potree. W stacjonarnym programie została wykonana główna część prac. Jako podkłady mapowe można wyświetlić ortofotomapę, NMPT lub projekt inwentaryzacji, wszystkie w PUWG 1992. Dzięki metryczności oraz wspólnemu układowi współrzędnych można dokonywać wszelkich pomiarów i analiz przestrzennych, m.in. pokrycie terenu przez drzewa czy krzewy, w szybki i prosty sposób zmierzyć odległości pomiędzy sadzonkami, a dzięki NMPT, można określić wysokość drzewostanu.